Anna meidän esitellä itsemme

Kaakon HCP Golf ry

Seuran tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden
henkilöiden liikunnan edistäminen. Päätavoite on erityisryhmien golfpelaamisen tukeminen ja edistäminen. 
Tavoitteen saavuttamiseksi järjestämme kilpailutoimintaa, tuemme jäsentemme kuntoutusta,  järjestämme lajiin tutustumis tilaiuuksia ja autamme Kaakkois-Suomalaisia golfyhteisöjä luomaan mahdollisimman esteettömiä golfympäristöjä. 

Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen HCP Golf ry:n kanssa. Kaakon HCP Golf ry toimii Kaakkois-Suomen alueella ja sen kumppaneina ovat golfyhteisöt, kaupunkien  kuntien liikuntatoimet, paikalliset erityisryhmien yhdistykset.

HCP Golf seuran toiminta poikkeaa tavanomaisesta golfseuratoiminnasta siten, että toiminta painottuu kuntouttavaan liikuntaan. Seuran jäsenet ovat jäseninä muissa potilasjärjestöissä tai osallistuvat toimintaan kannatusjäseninä.

Golfia pelaavat jäsenemme on oltava jäsenenä varsinaisessa golseurassa joka huolehtii tasoituksen ylläpitämisestä ja mahdollistaa seuramme jäsenten pelaamisen kaikilla Suomen golfliittoon kuuluvilla kentillä.